CURSUS VOOR VOLWASSEN

 

Niveau:                    orienterend    

Tijdsinvestering:  12 uur met huiswerk

Op het Montessori Lyceum Amsterdam kunnen ouders, collega's en omwonenden een cursus volgen in film maken. De cursus

heeft een praktisch karakter. In zes avonden maken zij in groepjes een 1-minute: een fictie-filmpje van minder dan twee

minuten.

 

Meer voorbeelden bij het tabje FILMS.

Cheers, 2013-2014

Henk, 2015-2016

Turning point, 2012-2013